Somali Nordic Culture promotes reading and writing in Somali

Somali Nordic Culture is an association located in Sweden. It works to increase interest towards Somali Culture organizing events and festivals, activities for children, film and theater presentations and promotes reading and writing in Somali language. Nordic Somali Culture publishes a children’s magazine Carruurterna (Our children) in Somali language that is distributed to more than 100 libraries in Sweden.

The members are reading promoters, students, writers, storytellers, librarians, journalists and artists.

 

In Swedish

Somali Nordic Culture är en kulturell  och ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen består av läsfrämjare, studenter, författare, sagoberättare, bibliotekarier, journalister och konstnärer. Somali Nordic Culture grundades 2011 och föreningens verksamhet riktar sig till barn, ungdomar och vuxna och till både kvinnor och män.

Somali Nordic Culture har som syfte:

  • Att öka intresset för den Somaliska kulturen genom att hålla kulturföreställningar, barn aktiviteter, kulturfestivaler och film och teateruppvisningar.
  • Att väcka intresse för det skrivna ordet. Att hålla seminarier om ny utgivna litteratur där man träffar och diskuterar med författarna. Målet är att öka intresset för läsning av böcker på olika språk samt re-censera och diskutera kring dem.
  •  Att utveckla elevers kunskap och förståelse av utbildningen. Vi ordnar läxhjälp för grundskola och gymnasieskola elever. Målet är Att den svensk-somaliska gruppens utbildningsnivå höjs avsevärt för att förbättra förutsättningarna för dem att lyckas i  samhället.
  • Att integrera nyanlända somalier genom samhällsinformation och stöd i tidigt skede för att motverka utanförskap.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s